PREVODI

iz slovaškega v slovenski jezik

iz slovaščine v slovenščino

slovaško-slovenski
Prevodi med slovaškim in slovenskim jezikom, slovaščina-slovenščina

med slovaškim in slovenskim jezikom

slovaščina - slovenščina

iz slovenskega v slovaški jezik

iz slovenščine v slovaščino

slovensko-slovaški
Prevodi med slovenskim in slovaškim jezikom, slovenščina-slovaščina

 

O MENI
Sem Slovenka, živeča na Slovaškem in v Sloveniji. Od leta 2000 se z možem, ki je Slovak, ukvarjava s prevodi med slovaškim in slovenskim jezikom.

Prevajam za razna podjetja in prevajalske agencije na Slovaškem in v Sloveniji.

 

O PREVODIH
Nudim kakovostne prevode besedil z različnih področij.

Cena prevajalske strani* (1500 znakov brez presledkov) prevoda običajnega besedila je 12,00 EUR ne glede na smer prevajanja. Cena je končna, nisem zavezanka za DDV.

* Približno število prevajalskih strani lahko izračunate iz besedila za prevod v Wordovem dokumentu: > Orodja (Tools) > Štetje besed (Word Count) > Znaki brez presledkov (Characters no spaces), s čimer ugotovite število znakov. Tega nato delite s 1500 in dobite število prevajalskih strani.

Račune ponavadi izstavljam na koncu koledarskega meseca za vse prevode, izvršene do datuma izstavitve računa. Če je količina prevoda za obračunano obdobje manjša od 1 (ene) prevajalske strani, zaračunam znesek v višini ene prevajalske strani. Račune izstavljam ponavadi z rokom plačila 2 (dva) tedna, če ni dogovorjeno drugače.

POMEMBNO: Ne opravljam sodno overjenih prevodov!

Če želite prevod, pošljite e-pošto z naslednjimi podatki:
- s pripeto datoteko z besedilom, ki ga želite prevesti, na primer v Wordovem dokumentu (v primeru besedila samo za branje ali v pdf datoteki bo prevod predan v Wordovem dokumentu)
- rok predaje prevoda - datum (in ura)
- ime kontaktne osebe in telefon za potrditev naročila in/ali pojasnitev podrobnosti glede prevoda
- podatki, potrebni za izstavitev računa.

Za dodatne informacije me kontaktirajte, z veseljem vam bom odgovorila.

KONTAKTNI PODATKI
Janja Rybarova
prevodi(a)advans.sk
tel.: +421/37/658 8252
GSM: +421/918/518 238
  PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA
Janja Rybarova
Veľký Báb 361
95134 Báb (Nitra)
Slovaška

Matična številka: 43546331
Davčna številka: 1077746890

Podjetje je vpisano v poslovni register ObÚ Nitra, Slovaška, številka registra samostojnih podjetnikov: 430-31061

 


Prevodi med slovaškim in slovenskim jezikom, slovaško-slovenski prevodi, prevodi iz slovaščine v slovenščino, prevodi iz slovaškega v slovenski jezik
slovensko-slovaški prevodi, prevodi iz slovenščine v slovaščino, prevodi iz slovenskega v slovaški jezik, slovaščina - slovenščina
http://slovascina.advans.sk